مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

درجه اطمینان برآوردهای حسابداری

نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می­باشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می­گردد. این امر بر روی کیفیت سود، انعکاس نامطلوب دارد. بدیهی می باشد که هر چه دامنه برآوردها و قضاوت­ها گسترده­تر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می­یابد. برای مثال، شرکتی که فعالیت­های بلندمدت دارد(نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود بهره گیری می­کند)برای دستیابی به سود خالص خود از نااطمینانی بیشتری برخوردار می باشد، زیرا که در این شرکت از تخمین­ها و برآوردهای بیشتری بهره گیری می­گردد. مثال دیگر در مورد برآورد و قضاوت ذهنی، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارائی­های بلند مدت استهلاک پذیر و ذخیره عملیات ریسک دار(نظیر قراردادهای مشروط)می باشد.

در راستای تعیین اندازه اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روش­های متداول مقایسه برآوردها با نتایج واقعی می باشد که این مقایسه توسط تحلیلگران مالی انجام می­گردد. مغایرت با اهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط می باشد و آن را به مخاطره  می­اندازد. برای مثال، ممکن می باشد که در یک شرکت ذخیره گارانتی محصول­ها با هزینه­های واقعی گارانتی مقایسه گردد. چنانچه بین این دو رقم تفاوت عمده­ای وجود داشته باشد، ممکن می باشد اینگونه برداشت گردد که تمام برآوردهای شرکت در مورد ذخیره برای سال­های آتی نادرست و غیر قابل اطمینان می باشد و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنی­داری دارد.

با جدا کردن اطلاعات واقعی از اطلاعات برآوردی می­توان اثر آنها را بر کیفیت سود معین نمود. به این مقصود اقلام درآمدی و هزینه­ای که ناشی از معاملات نقدی یا شبه نقدی هستند معلوم می­شوند تا از درآمدها و هزینه­هائی که بر پایه برآوردها بدست آمده و قابلیت اطمینان کمتری دارند، جدا گردد(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری