مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

قابلیت اعتماد سود

سودی که قابلیت اعتماد داشته باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد، برنستین2(1999) در این مقوله اظهارمی­دارد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گزارش­گری دوره­ای سود مستلزم این می باشد که ما منتظر حالت نهائی عدم اطمینان نباشیم، اما به هر حال بایستی آن چیز که را که در توان داریم برای برآورد بهتر انجام دهیم. در چنین حالتی که بطور ذهنی صورت می­گیرد، خطاهای بالقوه زیادی هست مثل: خطا در برآوردها، خطای اجرا در انجام کار، و خطای از قلم افتادگی، مدیریت مطلوب و توأم با سیستم کنترل داخلی اثر بخش از عوام باز دارنده و یا کنترل کننده اینگونه خطاها می باشد.

ضعف کنترل­های داخلی که ممکن می باشد موجب خطاهائی در فرایند حسابداری گردد، سبب کاهش در قابلیت اعتماد سود می­گردد.

اگر حسابرس صاحبکار در ردیابی این کار ضعیف باشد، کشف این خطاها، بسیار مشکل خواهد بود.

صداقت و درستی مدیریت، موجب بهبود کیفیت در سود گزارش شده می­گردد. نادرستی و عدم صداقت مدیریت، زمینه بهره گیری از روش­های حسابداری سؤال برانگیز را فراهم می­نماید. عدم صداقت مدیریت شرکت را می­توان از طریق مطالعه فعالیت­های گذشته شرکت مورد ارزیابی قرار داد. برای مثال، افشاء بعضی از قراردادها که هنوز با مشتریان قطعیت نیافته می باشد، توسط مدیریت، موجب ارائه سود نامطمئن می­گردد(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

 

4-1-3-2)ساختار سرمایه

اهرم عملیاتی مفهومی می باشد که به وجود هزینه­های ثابت در ساختار هزینه­های شرکت تصریح دارد. هر چه اهرم عملیاتی بالاتر باشد، با تغییر کمی در درآمد شرکت، سود به اندازه زیادی تغییر می­یابد. شرکت­هایی که از درجه اهرم عملیاتی بالائی برخوردارند و تقاضای محصول­هایشان هم خیلی کشش پذیر می باشد، معمولاً با بیشترین تغییر در سود  مواجه می­شوند.

تا وقتی که حجم فروش برای پوشش هزینه­های ثابت کافی نباشد، شرکت زیان می­برد. وقتی که مبلغ فروش به سطح هزینه­های ثابت رسید، هر گونه افزایش دیگر درحجم فروش، به نسبت بیشتری از قبل، سود شرکت را زیاد می­کند. هرچه درآمد شرکت بالاتر از نقطه سربه­سر قرار گیرد، تأثیر اهرم عملیاتی بر سود شرکت کاهش می­یابد؛ زیرا که مبلغ زیادتر سود با مبلغ هزینه بیشتری هم مورد مقایسه قرار می­گیرد.

شرکت­هایی که در سطح نزدیک به نقطه سربه­سر فعالیت دارند، با تغییر در حجم فروش، سود به نسبت زیادی تحت تأثیر قرار می­گیرد. در حالت کاهش حجم فروش، با تغییر در حجم فروش، از نتایج عملیات به اندازه زیادی کاسته(بدتر)می­گردد. شرکتی که درصد هزینه­های متغیر به فروش آن بالا می باشد، بهتر می­تواند هزینه­هایش را با درآمدها مقایسه کند و این مطلب کیفیت سود را زیاد می­کند.

2 – Bernstein,1999

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری