عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اظهار مسأله

هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد و با بدست آوردن کنترل یک واحد انتفاعی توسط واحد انتفاعی دیگر، کانون توجه گزارش گری مالی به سمت سرمایه گذاران اصلی و عمده متمرکز خواهد گردید. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش­های مالی، ارائه شده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می­گیرد، سود خالص می­باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست­های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه­گذاری و تصمیم­گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی بشمار می­آید. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش­ها و برآوردهای حسابداری می باشد، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت هست. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره­ای از محدودیت­های ذاتی حسابداری مانند نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش­بینی­های آتی و همچنین امکان بهره گیری از روش­های متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده می باشد که سود واقعی با سود گزارش شده آنها در صورت­های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دست­اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته می باشد(اسماعیلی، 1384،ص 28)1.

اختیار اقدام مدیران در بهره گیری از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال      روش­هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، جاری یا سرمایه­ای تلقی کردن هزینه­های پژوهش و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول مانند مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شوند که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کنند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و… مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن می باشد با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص 28)2.

پس آن دسته از شرکت­هایی که درصدد سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی دیگر هستند، بالاخص آن دسته شرکت­هایی که هدفشان از سرمایه گذاری، کنترل آن شرکت­ها می باشد، بایستی در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت­های فوق، علاوه برکمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت­ها را نیز مدنظر قرار دهند. در این پژوهش ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بهره گیری از مدل تعدیل شده جونز[1](1995) محاسبه و ارتباط آن با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورت­های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای فرعی، شرکت­های گروه عبارت می باشد از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و مقصود از شرکت­های اصلی عبارت می باشد از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]-Jhons,1995

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری